Bankomaty

Pszczyna

Dziś jest 30.05.2020 r. jest to 151 dzień roku

Iformacje o mieście Pszczyna

Współrzędne: 49°59' N 18°57' E49.9833333 18.95 (Pszczyna)

 Chorwacja, Kaštela

Pszczyna (cze. Pštína, niem. Pleß), miasto w woj. śląskim, siedziba władz powiatu pszczyńskiego i gminy miejsko-wiejskiej Pszczyna. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. katowickiego.

Według danych z 28 lipca 2007 miasto liczyło 26 517 mieszkańców. Pszczyna wraz z okolicznymi sołectwami tworzy powiat pszczyński o powierzchni 473,5 km² i łącznej liczbie mieszkańców 104 000.

Miasto leży na Równinie Pszczyńskiej, nad rzeką Pszczynką (lewy dopływ Wisły). Jest jednym z bardziej urokliwych miast Górnego Śląska (Perła Górnego Śląska).

Obszar Wysoczyzny Pszczyńskiej jest piaszczystą równiną sandrową, której powierzchnia jest nachylona w kierunku wschodnim. Teren ten jest lekko pofalowany, wysokości względne jednak są niewielkie. Cały obszar wznosi się na wysokość ok. 250-260 m n.p.m.

Na omawianym terenie znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych Pszczyna. Jest to czwartorzędowy zbiornik porowy, znajdujący się w piaskach i żwirach polodowcowych i w zwietrzelinach. Zasilany jest przez opady atmosferyczne, a jego wody nie nadają się do spożycia.

Powiat pszczyński, jak i całe województwo śląskie, znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego, co znaczy, że ścierają się nad jego obszarem masy powietrza pochodzenia kontynentalnego i oceanicznego. Najczęściej spotyka się tu masy znad Atlantyku, które są przyczyną małych różnic temperatur w ciągu roku i rzadkiego występowania długich i mroźnych zim (R. Dulias, A. Hibszer, 2004). Ważnym elementem w kształtowaniu klimatu ziemi pszczyńskiej jest bliskość obniżenia pomiędzy Sudetami i Karpatami, jakim jest Brama Morawska. Umożliwia ona napływ gorącego powietrza zwrotnikowego z południa. Stosunkowo mały jest udział powietrza arktycznego. Średnia roczna temperatura powietrza na ziemi pszczyńskiej wynosi 7-8°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (15°C), a najzimniejszym – styczeń (-1°C).

Sugerując się podziałem, jakiego dokonał R. Gumiński (1948), powiat pszczyński znajduje się na obszarze aż trzech dzielnic klimatycznych: część zachodnia w podsudeckiej, wschodnia w tarnowskiej, a północna w częstochowsko-kieleckiej. Najkorzystniejsze dla rolnictwa warunki panują w dzielnicy tarnowskiej: okres wegetacyjny trwa tu ponad 220 dni, a opady wynoszą 700-750 mm rocznie. Nieznacznie mniejsze wartości ma dzielnica częstochowsko-kielecka. Dzielnica podsudecka charakteryzuje się większym zróżnicowaniem w wielkości opadów: wynoszą one 600-800 mm rocznie. Maksimum opadów przypada na lipiec, a minimum na luty lub marzec.

Śniegi zalegają na obszarze powiatu od 50 do 70 dni, a pokrywa śnieżna rzadko przekracza 15 cm. Opady śniegu zwykle rozpoczynają się w połowie listopada. Latem dosyć częste są opady gradu.

Podobnie, jak w całym kraju, w okolicach Pszczyny występuje przewaga wiatrów zachodnich, wiejących ze średnią prędkością 2-3 m/s. Charakterystyczna dla tego obszaru jest stosunkowo duża częstość cisz. Zjawisko to jest spowodowane częściowym osłonięciem terenu przez Sudety i Karpaty. Bliskość Pogórza Cieszyńskiego oraz Beskidu Śląskiego sprawia, że dosyć często docierają tu ciepłe wiatry fenowe z południa.

Ważną rolę w kształtowaniu lokalnego mikroklimatu ma największy zbiornik wodny w Polsce południowej – Jezioro Goczałkowickie. Tak duża powierzchnia wody wpływa na okoliczne obszary ocieplająco zimą, a ochładzająco wiosną. Obecność zbiornika wpływa łagodząco na lokalny klimat. Ze strony internetowej urzędu gminy Goczałkowice-Zdrój[1] można się dowiedzieć, że w gminie komfort klimatyczny występuje przez 47% dni w roku.

Nazwa miasta – po polsku Pszczyna, po niemiecku Pless – doczekała się kilku teorii na temat swego pochodzenia. Ezechiel Zivier wysunął hipotezę, że kiedyś właścicielem ziem był niejaki Pleszko (lub Leszko, mógł nim być Leszek, książę raciborski). W XIX w. Henryk Schaeffer twierdził, że nazwa Pszczyna to pochodzenia łacińskiego określenia plescitum, oznaczającego ogrodzony dla celów łowieckich rewir leśny. Aleksander Brückner wywodził z kolei nazwę Pszczyna (dawna forma: Plszczyna) od staropolskiego wyrazu pło, pleso czyli jezioro – zatem nazwa Plszczyna i niemieckie upodobnienie Pless oznaczałyby miejsce nad jeziorem. Obecnie uważa się, że Pszczyna – przekształcona nazwa wcześniejszej formy Plszczyna – oznacza miejsce w okolicy obfitującej w wody, bagnistej i podmokłej: dawne słowiańskie słowo plszczyna to właśnie określenie miejsca, gdzie jest dużo wód. Inne tłumaczenie przedstawia prof. Jan Miodek, który nazwę Pszczyny wywodzi od rzeki Blszczyny.

Pszczyna ma 26 677 mieszkańców. Stopa bezrobocia 11,6% (grudzień 2004) Liczba osób pozostających bez pracy – 2666 w tym:

W pierwszych dniach po wojnie do Pszczyny powróciło kilku Żydów. Do lat 50. XX wieku do Pszczyny napłynęło około 200 Żydów, którzy otworzyli niewielki dom modlitwy i założyli pięć stowarzyszeń żydowskich. Jednak do 1955 większość Żydów opuściła miasto. Obecnie Pszczynę zamieszkuje kilka osób pochodzenia żydowskiego, jak i kilku Żydów, którzy przeszli na religię chrześcijańską.

Obecnie po społeczności żydowskiej w Pszczynie pozostał opuszczony i zapomniany przez długie lata cmentarz, budynek byłej synagogi oraz dawnej siedziby gminy żydowskiej przy ulicy Warownej.

Zobacz też: cmentarz żydowski w Pszczynie, Synagoga w Pszczynie.

Luteranizm w Pszczynie wprowadził w 1568 r. książę Karol Promnitz. W ciągu 20 następnych lat religię tą przyjęły wszystkie miejscowości ziemi pszczyńskiej. W 1569 r. pojawił się w Pszczynie pierwszy pastor; tego samego roku ewangelicy otwarli tu szkołę.

Kontrreformacja odcisnęła silne piętno na pszczyńskich ewangelikach - od 1649 r. jedynym miejscem, gdzie mogli zbierać się na nabożeństwa, pozostała kaplica zamkowa. W 1661 r. zamknięto szkołę.

W 1709 r. Erdmann Promnitz rozpoczął starania o zgodę na budowę kościoła ewangelickiego w Pszczynie. Uzyskał ją od Fryderyka II Wielkiego w 1742 r. i wkrótce ewangelicy rozpoczęli budowę świątyni. W tym samym roku reaktywowali działalność szkoły.

W 1746 r. kościół konsekrowano. Równocześnie pomieszczono się przy nim szkołę wraz z mieszkaniem dla nauczyciela.

W 1905 r. kościół spłonął. W 1907 r. został odbudowany.

Obecnie Pszczyna jest siedzibą aktywnej nie tylko w sferze religijnej parafii ewangelicko-augsburskiej, do której przynależy ok. 1500 zborowników.

Park Pszczyński jest jednym z najpiękniejszych parków na Górnym Śląsku. Powierzchnia jego wynosi 156 ha. Park leży wzdłuż rzeki Pszczynki, która przepływa przez sztucznie utworzone stawy i kanały. W 2005 r. prowadzone są prace konserwacyjne przy obiektach wodnych.

Początki parku wiążą się z renesansową przebudową zamku w XVI w., wtedy w pobliżu zamku powstały ogrody warzywne w północno-zachodniej części parku zwierzyniec. Ten późnorenesansowy park użytkowo-ozdobny został przekształcony w II poł. XVIII w. Obecny kształt, czyli typ angielski, pochodzi z II poł. XIX w.

Park podzielony jest na trzy części:

- stanowi integralną część parku z rezydencją książęcą, rozpościera się na obszarze 48 ha

- leży wzdłuż torów kolejowych i dworca

- znajduje się w nim skansen "Zagroda Wsi Pszczyńskiej" i Skatepark (w miejscu dawnego amfiteatru)

- założona na przełomie XVIII i XIX w. na miejscu osuszonego Parku Miejskiego. W 2008 powstała tutaj Pokazowa Zagroda Żubrów Pszczyńskich, w której na blisko 10 hektarach są obecne poza żubrami: muflony, jelenie, daniele i sarny

W parku znajdują się wkomponowane elementy architektury:

Parkowe aleje prowadzą daleko poza miasto do:

Wśród zachowanego starodrzewia można wyróżnić:

Uwagę zwracają skupiska różaneczników i tzw. " Trzy dęby "

Komunikacja w Pszczynie posiada 8 linii dziennych.

10 Ostrobramska-Krzyżacka 11 Ostrołęcka- Katowicka 12 Rybna- Brzeska

Pszczyna jest stacją węzłową, przez którą przebiegają trzy linie kolejowe - linia nr 139 Katowice - Zwardoń(Skalité Serafínov), nr 148 Pszczyna-Rybnik oraz lokalna Pszczyna - Pszczyna kol. Grzybowa. Na stacji Pszczyna znajdują się dwa perony - z peronu pierwszego odjeżdzają najczęściej pociągi osobowe w kierunku Rybnika i Raciborza, a z peronu drugiego w kierunku Katowic i Bielska-Białej. Perony posiadają wiaty. Przejście z peronu I na peron II odbywa się kładką nad torami. W budynku dworcowym znajduje się poczekalnia dla podróżnych, kasy biletowe, informacja.

Nad pracą stacji czuwa obsługa nastawni dysponującej "Psz", obsługująca także przejazd kolejowy, oraz nastawni wykonawczej "Psz1". Stacja Pszczyna wyposażona jest w mechaniczne urządzenia sterowania ruchem kolejowym z sygnalizacją świetlną. Na linii 139 podstawą prowadzenia ruchu jest samoczynna blokada liniowa.

W chwili obecnej z Pszczyny można dojechać bezpośrednio do takich miejscowości, jak Bielsko-Biała, Białystok, Żywiec, Zwardoń, Cadca, Bratysława, Cieszyn, Żylina, Zakopane, Częstochowa, Ełk, Suwałki, Gdynia, Wisła, Katowice, Warszawa, Lublin, Rybnik, Racibórz, Wrocław, Kędzierzyn-Koźle, Kielce, a w sezonie letnim także do Kołobrzegu, Szczecina i Świnoujścia.

Nazwy niektórych pociągów zatrzymujących się w Pszczynie:

Narew relacji Bielsko-Biała - Białystok (pośpieszny) Beskidy relacji Bielsko-Biała - Warszawa (ekspres) Częstochowianin relacji Bielsko-Biała - Częstochowa (RegioPlus) Klimczok relacji Bielsko-Biała - Warszawa - Gdynia (ekspres) Magurka relacji Katowice - Bielsko-Biała (RegioPlus) Ondraszek relacji Bielsko-Biała - Warszawa (InterCity) Pilsko relacji Bielsko-Biała - Warszawa (ekspres) Podhalanin relacji Szczecin - Zakopane (pośpieszny) Pogoria relacji Bielsko Biała – Iława - Suwałki/Ełk (pośpieszny) Skrzyczne relacji Gdynia – Bydgoszcz – Bielsko Biała (pośpieszny) Soła relacji Częstochowa - Bielsko-Biała (RegioPlus) Sztygar relacji Lublin - Kielce - Sędziszów - Bielsko-Biała (pośpieszny) Szyndzielnia relacji Bielsko-Biała - Rybnik - Wrocław (pośpieszny) Wisła relacji Warszawa - Wisła-Głębce (ekspres)

W powiecie wyróżnia się 9 podpszczyńskich stacji i przystanków kolejowych: Goczałkowice, Goczałkowice-Zdrój, Pszczyna-Piasek, Pszczyna-Czarków, Kobiór, Radostowice, Suszec, Suszec-Kopalnia, Suszec-Rudziczka. Na stacji Pszczyna zatrzymują się pociągi wszystkich kategorii, poza pociagami EuroCity.

Rynek 1914 r.

Siedziba gminy: Pszczyna